HAREKETLİ PROTEZ

İmplant ya da köprü protezleri yapımı uygun olmayan tam veya kısmi dişsizlik vakalarına uygulanan, total veya parsiyel protezleri denilen, alveol kemiğinden destek alan protez tipleridir.

Sabit köprü yapılamayacak kadar dişleri azalmış hastalara uygulanırlar. Diş eksikliğini gidermede en ucuz seçenek hareketli protezlerdir.

Uzun süre dişsiz kalmak alveol kemiğindeki erimeyi hızlandıracağından, diş çekimlerinden sonra belli bir iyileşme dönemibeklenip, hemen sonrasında protez yapılmalıdır. Çünkü bu tip protezler çene kemiğinden destek alarak tutuculuklarını sağlarlar.

Bunun yanında alt çenede çok sayıda diş kaybı mevcutsa ve protez yapılmamışsa, dil boşluklara doğru genişleme ve büyüme eğilimi
gösterir. Büyümüş dil, sonrasında yapılmak istenen protezlerin
stabilitesini bozar ve tekrar küçülmekte zorlanır, ağrı yapabilir.
Fazlavakit kaybetmeden protez yapılmalıdır.

İyileşme dönemi boyunca kullanılmak üzere yapılan geçici protezler fonksiyon ve fonasyon (konuşma) kaybını önler.

Bütün dişlerin eksikliğinde tam (total) protezler denilen protezler hastaların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için yapılırlar. Bu tip protezler bütün tutuculuklarını ve yük iletimlerini sadece çene kemiği üzerinde bulunan alveol kemikleri ve yumuşak dokular yoluyla sağlarlar.Kemik hacmi ve boyutları adezyon kuvvetleri ile ağızda duran total protezler için çok önemlidir. Uzun süre fonksiyon görmediği için rezorbe olmuş (erimiş) alveol kemiği olan kişilerde bu protezlerin tutuculuğu oldukça az olmaktadır. Böyle durumlarda implant protezleri veya başka bir takım cerrahi operasyonlar ile bu tip protezlerin tutuculuğunu ve çiğneme kapasitesini artırmak mümkün olabilmektedir.

Bölümlü (parsiyel) hareketli protezler kendi dişlerinin bir çoğunu kaybetmiş fakat çenesinde hala diş/dişleri olan hastalara uygulanırlar. Metal alt yapı üzerine akrilik malzemeden yapılabildikleri gibi tamamen akrilik olarak hazırlananları da vardır. Bu tip protezler hem alveol kemiği ve yumuşak dokulardan hem de çenede kalan diğer dişlerden destek alarak çiğneme sırasındaki tutuculuk ve yük iletimini sağlarlar. Genellikle destek dişlere çengele benzer bir metal yapıyla tutundukları gibi, sürgü, anker gibi hassas tutuculu bağlantılarla sağlanabildiği parsiyel protezler yapılabilmektedir.